Weegschaal Onderhoud

 

Als u kiest voor bedrijfszekerheid......!!!

 

U verwacht dagelijks dat uw weegapparatuur in orde is en correct werkt.

Maar staat niet altijd stil bij het feit dat uw weegapparatuur regelmatig onderhoud vereist, tenminste eenmaal per jaar

dient het gereinigd, afgesteld en gecontroleerd  te worden.

Dit komt de werking ten goede en vermindert de kans op storingen en gewichtsafwijkingen.

 

Onze door het NMI (Nederlands Meetkundig Instituut) gecertificeerde monteurs staan borg voor een goede en betrouwbare en snelle service verlening.

Uw apparatuur wordt op alle kwetsbare delen gecontroleerd en zo nodig van nieuwe onderdelen voorzien.

Aandachtpunten van onderhoud zijn ondermeer

 

· Printer

· Toetsenbord

· Behuizing

· Uitlezing

· Onderlinge communicatie

· Interne accu

· Transport

 

Digi kent een tweetal onderhoudscontracten

1) Voor een vast bedrag per jaar wordt uw weegapparatuur eenmaal per jaar nagekeken en gecontroleerd, binnen dit contact vallen de voorrijkosten en het arbeidsloon

2) Een 2de optie is een volledig dekkingscontract, binnen dit contract valt naast de jaarlijkse vaste service beurt ook alle eventuele storingen en onderdelen welke vervangen worden gedurende de contractperiode

 

Resume

+ Bedrijfszekerheid

+ Jaarlijkse controle en onderhoud

+ Behoud van uw apparatuur

+ Storingen inclusief

+ Onderdelen inclusief

 

 

Meer weten…???

Vraag uw account manager